Kick-off voor én met begeleiding NKvvProtos

In februari 2019 organiseerde het jeugdbestuur van NKvvProtos een zogenoemde Leiders en Trainers bijeenkomst. In samenwerking met Ab van der Velde, Technisch jeugdcoördinator KNVB districten Noord en Oost, werd gezamenlijk gesproken over, onder andere, het jeugdbeleidsplan en de zienswijze omtrent het leiden en trainen. Tijdens deze avond was een ieder in de gelegenheid om zijn of haar ideeën bij het jeugdbestuur aan te bieden. Op deze manier werden alle zienswijzen verzameld en uitgewerkt!

Met name het Jeugdbeleidsplan (JBP) is een onderwerp geweest waar het bestuur zich verder in heeft verdiept. In een speciaal hiervoor opgezette werkgroep is een en ander verder op papier gezet. Deze werkgroep, bestaande uit Trenco Kroesen, Hessel Doek, Mitchel van Triest, Patrick Biesbrouck én Ab van der Velde, is na een half jaar uitwerken, onderzoeken en overleggen met een uitgewerkt plan gekomen.

Presentatie op woensdag 28 augustus 2019

Om dit aan alle betrokkenen te kunnen presenteren, roept het jeugdbestuur hierbij alle leiders en trainers op om een speciale presentatieavond bij te wonen. Hier komt met name het JBP naar voren. Daarnaast is het team van NKvvProtos JO11 bereid om, samen met de trainers, een trainingsavond te verzorgen. Op deze manier kunnen enkele onderwerpen uit het JBP in de praktijk worden gebracht.

Voor deze avond is een programma opgezet, zoals hierbij omschreven.

Woensdag 28 augustus 2019:

18:15 – 18:30 uur, Inloop.
18:30 – 18:55 uur, Opening – Inleiding – Voorbereiding praktijk.
19:00 – 19:45 uur, Praktijk training met NKvvProtos JO11.
19:45 – 20:00 uur, Pauze.
20:00 – 20:45 uur, Nabespreking – Uitreiken van én in gesprek over het Jeugdbeleidsplan in eigen leeftijdscategorie.
20:45 – 21:00 uur, Vervolg en afsluiting.

Tijdens het praktijkgedeelte wordt er gewerkt in drie groepen, welke begeleid zullen worden door Hessel Doek, Patrick Biesbrouck en Trenco Kroesen. Mitchel van Triest zal de trainers van de JO11 begeleiden.

Het jeugdbestuur ism de werkgroep heeft de afgelopen maanden veel tijd en energie geïnvesteerd in bovengenoemde opzet. Derhalve verwacht men dan ook dat alle leiders en trainers deze avond aanwezig zullen zijn.

Graag tot woensdagavond 28 augustus 2019, 18:15 uur in de kantine van NKVV.

Met sportieve groet,

Jeugdbestuur NKvvProtos

Door Veldhuis4

Facebook
Twitter
Instagram